- Gruvtruckar.

- Boggier för järnvägsvagnar.

- Smörjkoppar för järnvägsvagnar.

- Järnvägsvagnskarosser.

- Skorstenar till lokomotiv.

- Vagnar för järnvägsunderhåll.

- Bergbanor.

- Lokomotiv.

- Fotsteg för järnvägsvagnar.

- Enskeniga hängbanor (transport).

- Plattformar för järnvägsvagnar.

- Dörrar till järnvägsvagnar.

- Ångregulatorer för lokomotiv.

- Hjul för rälsfordon.

- Sandlådor för lokomotiv eller spårvagnar.

- Upphängningar för järnvägsvagnar.

- Tender (järnväg).

- Spårvagnar.

- Järnvägsvagnar.

- Bergbanevagnar.

- Rälsbundna vagnar.

- Buffertar (delar till järnvägsvagnar).

- Ljusbågssläckare för lokomotiv.

- Bagagehyllor för järnvägsvagnar.

- Buffertar för järnvägsvagnar.

- Rälsfordon.

- Järnvägsvagnar.

- Kylvagnar (järnvägs-).

- Tankvagnar (järnvägs-).

- Kyltransportvagnar[järnväg].

- Tankvagnar [järnväg].

- Lokomotiv, annan rullande järnvägsmateriel och andra spårbundna fordon.

- Rullande järnvägsmaterial.

- Förarhytter till lokomotiv.

- Tåg.

- Barvagnar.

- Karosser för rälsfordon.

- Järnvägsfordon.