- Askkoppar.

- Roterande tryckknappar för lock till askfat.

- Askkoppar.

- Askkopp för utomhusbruk.