17.2. Blåsinstrument. (2016-01-15)
17.2. Blåsinstrument. (2015-11-20)

- Rörblad/tungor/ för musikinstrument.

- Fagotter.

- Horn (musikinstrument).

- Klarinetter.

- Horn (musikinstrument).

- Kornetter (musikinstrument).

- Jakthorn.

- Flöjter.

- Munspel.

- Oboer.

- Kazooer.

- Säckpipor.

- Blåsinstrument.

- Occarinor.

- Pickolaflöjter.

- Eufonium.

- Saxofoner.

- Tromboner.

- Trumpeter (musikinstrument).

- Munspel.

- Xun (musikinstrument).

- Hulusi (musikinstrument).

- Blåsinstrument.

- Alphorn.