30.3. Anordningar för utfodring och vattning. (2016-01-09)
30.3. Anordningar för utfodring och vattning. (2016-01-09)
30.3. Anordningar för utfodring och vattning. (2016-01-09)

- Dryckestråg.

- Hoar för boskap.

- Fodertråg (för djurfoder).

- Tornistrar.

- Krubbor för boskapsföda.

- Matskålar för hundar.

- Höhäck (djurfoder).

- Ventiler/nappar/ för dryckestråg.

- Fågelbord.

- Fågelmatare.

- Hållare för saltsten.

- Matskålar för husdjur.

- Anordningar för utfodring och vattning.

- Skålar för djur.

- Foderdistributörer för djur.

- Bord för djur.

- Vattenautomater för djur.

- Plattor till fågelmatare.

- Tröstnappar för djur.

- Beteskorgar.

- Foderapparater för djur.

- Infrarödkänsliga vattenmatare.

- Fågelbord.

- Fodergrindar för kreatur.

- Nappar.

- Bärbara behållare för djur.

- Foderanläggning.

- Fågelbord.

- Anordningar för utfodring av fåglar.

- Foderautomater.

- Inmatningsmoduler.

- Ställ för husdjur.