14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-08)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-08)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-08)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-08)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-04)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-03)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-03)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-03)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-02-03)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-01-20)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-01-20)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-01-20)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-01-20)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-01-15)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-01-15)
14.3. Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare. (2016-01-15)

- Telegraf- eller telefonreläer.

- Ljudförstärkare.

- Antenner (radio).

- Antenner (television).

- Fordonsantenner.

- Spolar (bikakestruktur) för trådlös utrustning.

- Sifferskalor (radio).

- Ramantenner (radio och television).

- Nödtelefoner.

- Frekvensomvandlare (radio och television).

- Detektorer för elektromagnetiska vågor.

- Nummerskivor för telefoner.

- Telefonmottagare.

- Walkie-talkies.

- Kåpor, ljudisolerande, för teleprintrar.

- Interkommunikationssystem.

- Telefonmikrofoner.

- Mikrotelefoner.

- Megafoner.

- Radiogoniometrar.

- Radior för fordon.

- Radiomottagare.

- Teleprintermottagare.

- Förstärkare (telegraf).

- Telefonstationer.

- Trådlös utrustning.

- Telegrafer.

- Kommunikationsutrustning.

- Telegrafutrustning.

- Bildskärmsenheter.

- Telefoner.

- Fjärrskrivare.

- Televisionsapparater.

- Bildtelefonapparater.

- Signaltablåer (panel för indikering av anrop/signaler).

- Växlar för telekommunikation.

- Nödtelefonposter (väg-).

- Talrör.

- Telefaxmaskiner.

- Modem.

- Telekommunikationsapparater.

- Televisionsskärmar, (storbilds-tv).

- Dekodrar för television.

- Grundutrustning för trådlösa telefoner.

- Trådlösa modem.

- Digitala personsökare.

- Interntelefoner [snabbtelefoner].

- Bärbara telefoner.

- Fjärrkontroller [trådlös].

- Satellitmottagare.

- Skärmar för telefonering.

- Telefonlurar.

- Bildtelefoner.

- Trådlösa radioapparater.

- Antennuttag.

- GPS-system (global positioning systems).

- Mobiltelefoner.

- Navigationssystem.

- Trådlösa presentationsfjärrkontroller med laserpekare.

- Telefonreläer.

- Bilradioapparater.

- Grafiska frekvenskorrigerare.

- Telefonautomater.

- Radioapparater med ficklampa.

- Sändare.

- Fodral för mobiltelefoner.

- Talgarnityrer [hörlurar och mikrofoner ihop].

- Telefonautomater.

- Fjärrkontroller.

- Antenner (television) (del av -).

- Fordonsantenner (del av -).

- Fjärrkontroller (del av -).

- Telekommunikationsapparater (del av -).

- Telefonlurar (del av -).

- Kommunikationsutrustning (del av -).

- Mobiltelefoner (del av -).

- Radiotelefoner (del av -).

- Fjärrkontroller [trådlös] (del av -).

- Navigationssystem (del av -).

- Bildtelefoner (del av -).

- Sladdlösa telefoner (del av -).

- Sladdlösa telefoner.

- Parabolantenner.

- Kommunikationsutrustning, trådlösa fjärrkontroller och radioförstärkare.

- Plasmatelevisionsapparater.

- Antenner.

- Apparater för trådlös kommunikation.

- Automatiskt navigeringssystem.

- Telefonbox.

- Höljen för kommunikationsutrustning.

- Höljen för fjärrkontroller [trådlös].

- Kommunikationskablar.

- Kommunikationsmaster.

- Digitala kort.

- Digital televisionsutrustning.

- Lådor för utrustning för nödfallskommunikation.

- Kommunikationsmaster för nödsituationer.

- Frontpaneler för mobiltelefoner.

- GPS-system (global positioning systems).

- GPS-mottagare.

- Bärbar dator.

- Tillbehör för mobiltelefoner.

- Nätverkskort.

- Plasmaskärmar.

- Bärbara navigatorer.

- Radioförstärkare.

- Mottagare.

- Fjärrkontroller för personlig musikutrustning.

- Skärmar för kommunikationsutrustning.

- Tv-skärmar.

- Tillbehör för mobiltelefoner.

- Tillbehör för mobiltelefoner och hörlurar.

- Förstärkare.

- Antenner.

- Antennhöljen.

- Apparater för de sändare och mottagits ur (kosmische) verksam fördelnings.

- Basstationer.

- Kontaktdon för bredband.

- Kabelanslutningar.

- Ändmuffar.

- Trådtelefon med pekskärm.

- Mobiltelefoner.

- Kommunikationsanordningar.

- Kommunikationsanordningar (handburna).

- Antenndelar.

- Stickkontakter.

- Anslutningsstift.

- Anslutningsdon.

- Konverter för satellitantenner.

- Fodral för fjärrkontroller.

- Digitala ljudskivspelare med radiomottagare.

- Digitalradioapparater.

- Avläsnings- och betjäningsenhet.

- Displays.

- Dockningsstationer.

- Öronsnäckor.

- Elektronisk kommunikationsanordning.

- Elektroniska anordningar med skärmar.

- Elektroniska informationstavlor.

- Elektroniska personsökare.

- Anordningar för överföring av elektromagnetisk data och kvantdata.

- Framdelar till elektroniska lådor.

- FM-sändare/mottagare.

- Framsidesskal för mobiltelefoner.

- Frontplattor till förförstärkare.

- GSM-modul.

- Handhållna enheter.

- Handsfreesystem för telefoner.

- Hörlurar.

- Hörlurar med mikrofoner.

- Kåpor för elektriska och elektroniska komponenter.

- Anordningar för tillhandahållande av information.

- Infraröda sändaremottagare.

- Interna delar till porttelefoner med videoskärm.

- Knappsatser för telekommunikationsapparater.

- Knappsatser till mobiltelefoner.

- Lcd-tv-mottagare med DVD-RAM-inspelare.

- Tv-apparater med skärmar av flytande kristall.

- Lokaliseringssystem kombinerad med hårddiskenhet för bilar.

- Mediakonsoler.

- Mobiltelefoner.

- Mobiltelefoner med kameror.

- Mobilradioapparater.

- Mobiltelefonanordningar.

- Mobiltelefonanordningar.

- Hölje för mobila terminaler.

- Termobildgivare för mobiltelefoner.

- Modulatorer.

- Visningsenheter kombinerade med optiska skivspelare för bilar.

- Multimediagränssnitt.

- Multimediaspelare.

- Nätkontakter.

- Optiska skivspelare tillsammans med förstärkare.

- Optiska skivspelare med radiomottagare.

- Personsökare.

- Interntelefoner med bildöverföring.

- Skyltar till porttelefoner.

- Spelare för lagringsmedier kombinerade med radiomottagare.

- Bärbara vikbara kommunikationsanordningar med kameror.

- Bärbara kommunikationsradior.

- Bärbara elektroniska anordningar.

- Bärbara elektroniska navigeringsanordningar.

- Bärbar multimediespelare.

- Bärbara telefoner.

- Projektionsteveapparater.

- Radio.

- Radioapparater.

- Radiomottagare med klocka.

- Radiotelefoner.

- Radioapparater med projektorklockor och termometrar.

- Baksidor till förförstärkare.

- Kylboxar med radioapparater och cd-spelare.

- Höljen för servrar.

- Servrar.

- Högtalare till mobiltelefon.

- Telefonbaser.

- Telefonapparater.

- Telefonuttag.

- Tevemottagare.

- Tuners för television.

- Anslutningsklämmor.

- Terminalhållare till kontaktdon för reducerad överhörning.

- Bildtelefonterminaler.

- Sändnings- och mottagningsutrustning.

- Tuners för tv-mottagare.

- Trådlösa hörlurar.

- Trådlösa mottagare.

- Trådlösa telefoner.

- Ljud- och laddningsstationer för elektroniska anordningar.

- Utrustning för radio- och TV-sändning.

- Kombinerade ljudförstärkare och radiomottagare.

- Stickkontakt för dataöverföringskablar.

- Anslutningar till ej elektriska kablar eller ledningar.

- Kontrollknappar för telefoner.

- Styrenheter.

- Datakommunikationsantenner.

- Anordningar för kommunikation med personer med talhandikapp.

- Visartavlor för tangentbord och membranfrontplattor.

- Mottagarenheter för avbländningsanordningar.

- Konferensenhet.

- Antennenhet för överföring av utifrån kommande signaler till sändare i byggnader.

- DVB-mottagare.

- Elektronisk anslutningsfläns.

- Elektroniska höljen.

- Elektronisk utrustning för inlärning.

- Elektronisk terminal.

- Framdelar till lådor med knappar.

- Ramar till antenner för digital marksänd television.

- Handkontroller.

- Handhållen trådlös videokonferensutrustning.

- Handsfree sändare/mottagare.

- HDMI-förlängare.

- Headsets mobiltelefoner.

- Hörlurar för telefoner.

- Hybridsystem för röstöverföring.

- Bildsändare.

- Interaktiva digitala tavlor med multiservice.

- Extra knappsatser för telefoner.

- Lcd-tv-apparater.

- LCD-telefoner med inbyggd joystick för fjärrstyrning.

- Höljen för mediastationer.

- Mikrofonsändare.

- Modulmonteringar.

- Skartkontakt för flera kablar.

- Monitorer för navigationssystem.

- Navigationssystem.

- Omvandlingsanordningar för optisk överföring.

- Bärbar kommunikationsutrustning.

- Bärbara navigeringsanordningar.

- Bärbara TV-tuners.

- Radiofrekvenstuners.

- Radiosändarenheter.

- Radio-/ skivspelare.

- Radioapparater.

- Apparater för inspelning, telekommunikation eller behandling av information.

- Fjärrkontrolldisplayer för byggmaskiner.

- Fjärrkontrollknappar.

- Fjärrkontrollmottagare.

- Fjärrstyrningsenheter för styrning av manöverdon för ventiler.

- Fjärrkontroller.

- Fjärrkontroller med utbytbara kanalväljare.

- Scartkontakt.

- Dekoderboxar.

- Signalsändare.

- Högtalartelefoner.

- Bordsutrustning för beställning av mat och dryck på restauranger.

- Tv-apparater.

- Sändare/mo0ttagare för system för trådlös kommunikation.

- Väskor för transmittrar.

- Sändare för digitala trådlösa öronmusslor.

- Tuners.

- TV-telefoner.

- Enheter för konferenssystem.

- Höljen för fordonsantenner.

- Videokonferensenheter.

- Trådlösa sändare för djurdressyr.

- Mobiltelefoner.

- Trådlösa musikmottagare.

- Trådlösa repeatrar.

- Trådlösa roamingmoduler.

- Antennmaster.

- Monteringsanordningar för antenner.

- Kulleder för AV(audiovisuella)-gränssnitt [AV-konnektorer].

- Anslutningsmoduler.

- Anslutningsmoduler.

- Trådlösa öronsnäckor.

- Trådlösa högtalare.

- Televisionsmottagare för DLP-projektion.

- DMB-mottagare (Digitala Multimedia Broadcasting).

- Hörsnäckor för mobiltelefoner.

- Band för skydd mot elektromagnetiska störningar/störningar från radiofrekvenser.

- Elektroniska hubbar.

- Mobiltelefonhöljen.

- Hopfällbara mobiltelefoner.

- Telefonlurar.

- Handsfreekits för telefoner.

- HD set-top boxar.

- Informationsterminaler.

- Internkommunikationsapparater.

- Internettelefoner.

- Nycklar för tv-mottagning.

- LCD-plasma-väggsystem.

- LCD-skärmar med väggfästningsanordning.

- Megafoner.

- Mobilvideotelefoner.

- Multimedieapparater.

- Navigeringsanordningar.

- Navigeringar för fordon.

- PC-telefoner.

- Tv-mottagare med plasmabildskärmar.

- Tillhandahållande av offentlig Internetåtkomst via kiosker.

- Antenner för radiofrekvenser.

- Elektroniska tangentbord för fjärrstyrning.

- Signalförstärkare.

- Satellitnavigationsmottagare.

- Sändare.

- Telefonlurar.

- Telefonutrustning.

- Väggmonteringsenheter för TV-apparater.

- Interntelefoner med bildöverföring.

- Videotelefonterminaler för dörrsystem med videokontroll.

- Kommunikationssystem för röstöverföring via Internetprotokoll.

- Telekommunikationsapparater för meddelanden.

- Väderbeständiga tillslutningar för telekommunikationsutrustning eller annan utrustning.

- Trådlösa sändaremottagare.

- Skärmar.

- Klockradioapparater.

- Förstärkare för bilar.

- Kommunikationsuttag.

- Mobiltelefoner med skjutbart lock.

- Porttelefoner.

- Hylsa med hubbar.

- Mottagare för hemmabio.

- Multiprogrammerare.

- Multifunktionella nätbryggor för bredband.

- Navigationskontrollenheter till luftfartyg.

- Nätportar.

- Betalningsanordningar.

- Bärbara satellitstationer.

- Förförstärkare.

- Trådlösa headset.

- Hörlurar med mikrofon för kommunikationsändamål.

- Dörrtelefoner.

- Anordningar för Internetåtkomst.

- LED-televisionsmottagare.

- Multimedietelefonsystem.

- Fiberoptiska anslutningar.

- Fjärrkontroller till luftkonditioneringar.