25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-15)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-12)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-12)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-12)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-12)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-12)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-12)
25.3. Hus, garage och andra byggnader. (2016-02-12)

- Glaskupor för trädgårdsodling.

- Skyddsrum.

- Djurskjul.

- Cykelskjul.

- Skydd för torgstånd.

- Carportar.

- Skjul (byggnation).

- Byggnader.

- Villor.

- Sprutmålningshytter.

- Strandskjul/badhytter.

- Omklädningshytter.

- Telefonhytter.

- Bärkablar/-linor.

- Begravningsvalv.

- Vattentorn.

- Byggnader (flyttbara).

- Kryptor.

- Slussar (kanal-).

- Garage.

- Gasmätare.

- Lador.

- Hangarer.

- Hus.

- Sändarmaster.

- Mausoleer.

- Monument.

- Väderkvarnar.

- Nischer för telefoner.

- Skridskobanor/rinkar/ (anläggningar).

- Paviljonger (byggnation).

- Bropelare.

- Simbassänger (ej flyttbara).

- Broar (väg- och vattenbyggnad).

- Hönshus.

- Pyloner.

- Växthus.

- Silor.

- Solarier.

- Terrasser.

- Brevlådor.

- Gravstenar.

- Sarkofager.

- Båthus.

- Uppblåsbara hallar.

- Stolpar för elnätkablar.

- Bensinstationer.

- Teaterscener.

- Vaktkurer.

- Duvslag.

- Soptunneskydd.

- Bensinstationer.

- Flottbroar.

- Gångbroar.

- Kiosker.

- Förtöjningsbommar.

- Väntkurer för passagerare.

- Skjul.

- Telefonhytter.

- Betalstationer (på motorväg).

- Tidningslådor.

- Skyddstak för byggnadsmaterial.

- Dykdalber (strukturer).

- Solarier (byggnation).

- Jurtor.

- Lekstugor.

- Markiser.

- Busskurer.

- Drivhus.

- Utställningsmontrar.

- Inglasade lusthus.

- Flyttbara stugor.

- Offentliga toaletter.

- Riggar.

- Arbetsplatsskjul.

- Lusthus.

- Modulära överbyggnader.

- Pergolor.

- Kraftstationer [sol-/vindkraft].

- Överbyggnader för bensinstationer.

- Broar (väg- och vattenbyggnad) (del av -).

- Miniatyrbyggnader [ej leksaker].

- Skydd för bensinstationer.

- Hus (del av -).

- Servicestationer för cyklar (del av -).

- Hus, garage och andra byggnader.

- Byggnader.

- Andra byggnader.

- Bås.

- Broar.

- Skåp.

- Skjul.

- Paviljonger.

- Stolpar för kablar.

- Rinkar [struktur].

- Skyddsrum.

- Stadion.

- Scener.

- Stationer.

- Torn.

- Cykelboxar.

- Byggnader.

- Hopfällbar konstruktioner.

- Förgreningslådor.

- Flytande bensinstationer.

- Grillhus.

- Lokaler.

- Fritidshus.

- Hotellrum.

- Hoppbassänger.

- Uppblåsbara byggnader.

- Flerfamiljshus.

- Monteringsfärdiga hus.

- Rum.

- Servicestationer för cyklar.

- Enfamiljshus.

- Djurstall.

- Övertäckningar för simbassänger.

- Simbassänger.

- Teknikcentrum.

- Bro.

- Byggnadsfasader.

- Begravningsanläggningar.

- Kompostsilor.

- Plattformar för direktpåfyllning för underjordiska förvaringstankar för bränsle.

- Inskrivningsfält.

- Flytande plattformar för musselodling.

- Utekök.

- Plattformar.

- Lekhus.

- Boning.

- Rökrum.

- Sommarbostad.

- Turistinformationscentral.

- Torn för väderkvarnar.

- Tvättstationer för fordon.

- Flytande bostäder.

- Flytande plattformar.

- Flytande och/eller dränkbara plattformar för odling av musslor.

- Flytande konstruktioner för förtöjning av båtar.

- Trädgårdsrum.

- Nackstöd för simbassänger.

- Handdrivna styrkonsoler för övergångar.

- Manöverpaneler för plattformar.

- Skyddstak för passagerare.

- Sporthallar.

- Verandor.

- Tvättrum.

- Bersåer.

- Fast utegrill.

- Busshållplatser.

- Vindskydd för bil.

- Bostadscontainer.

- Evenemangshallar.

- Kraftanläggningar.

- Pyramider.

- Sportanläggningar.

- Markiser för spårvagnshållplatser.

- Videokonferensbås.