- Förstorare (fotografering).

- Stativ för förstoring av fotografier.

- Blåkopieringsapparater.

- Mikrofilmläsare.

- Telefaxmaskiner.

- Apparater för mikrofilmning.

- Fotokopieringsapparater.

- Fotokopieringsapparater.

- Tonerpatroner för kontors-kopieringsutrustning.

- Dupliceringsmaskiner.

- Fotokopieringsmaskiner.

- Fotokopieringsapparater (del av -).

- Fotokopieringsapparater och fotokopieringsutrustning.

- Kombinerade kopieringsapparater och telefaxmaskiner.

- Fotokopieringsapparater.

- Kopieringsutrustning.

- Filmläsningsapparater.

- Filmskanner.

- Bläckstrålepatroner.

- Bläckpåfyllningspatroner för skrivare.

- Patroner för fotoledare.

- Tonerfixeringsenheter.

- Tonerpatroner.

- Dokumentmatare för elektroniska kopieringsmaskiner.

- Samsorteringsmaskiner till kopieringsmaskiner.

- Kopieringsmaskiner.

- Apparater för tryckning av färgfotografier.