24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2016-02-15)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2016-02-15)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2016-02-15)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2016-01-25)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2016-01-13)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier. (2015-12-02)

- Partikelacceleratorer.

- Apparater för blodprov.

- Narkosapparater.

- Desinfektionsutrustning för lokaler.

- Audiometrar.

- Autoklaver (medicin).

- Apparater och utrustning för ögonundersökning.

- Kuvöser för nyfödda barn.

- Avslappningsapparatur (för medicinska ändamål).

- Tandläkarutrustning (fast).

- Kompressionsmembran (röntgenapparater).

- Diatermiapparater.

- Borrar (tandläkar).

- Sjukhusutrustning (fast monterade apparater och utrustning för sjukhusbruk).

- Strålningsapparater.

- Laboratorieutrustning (fast monterade apparater och utrustning).

- Ultravioletta strålningslampor för medicinska ändamål.

- Medicinska apparater och utrustning (fast monterade).

- Apparater och -utrustning för läkare (fast monterade).

- Mikrotomer.

- Syretält.

- Ozonapparater för medicinskt bruk.

- Sprut/spraypistoler för dentalt bruk.

- Salivsug (dental).

- Utrustning för framkallning av röntgenbilder.

- Röntgenrör.

- Återupplivningsapparater.

- Steriliseringsapparater för medicinskt bruk.

- Svettningsapparatur för medicinskt bruk.

- Apparater för ureterotomi.

- Vibratorer för tandläkare.

- Desinfektions- och steriliseringskammare.

- Narkosmasker.

- Andningsapparater för pneumotorax.

- Masspektografer.

- Operationsbord.

- Värmebehandlingsapparater.

- Blodtransfusionsapparater och blodprovtagnings-apparater.

- Kromatografer.

- Diagnostiseringsapparater och -anläggningar för medicinska eller laboratorie-ändamål).

- Träningsutrustning för funktionshindrade.

- Fysioterapeutiska apparater.

- Spirometrar för medicinskt bruk.

- Steriliserings- och desinfektionskamrar.

- Äggkläckningsmaskiner [medicinska apparater].

- Medicinska rehabiliteringsapparater.

- Medicinska ultraviolettutrustningar.

- Uppfödningsanordningar.

- Apparater för ljusbehandling [för medicinsk användning].

- Medicinska apparater och utrustning (fast monterade) (del av -).

- Utrustning för framkallning av röntgenbilder (del av -).

- Anordningar för funktionshindrade (del av -).

- Andningsapparatur (del av -).

- Katodstrålerör.

- Apparatur och utrustning för läkare, sjukhus och laboratorier.

- Salivsugar.

- Apparater för ljusbehandling.

- Brickhållare.

- Andningsapparatur.

- Hjärtutrustning.

- Anordningar för funktionshindrade.

- Kuvöser.

- Mikroborr för kirurgi.

- Operationsstolar.

- Operationsstolar.

- Apparater för provtagning.

- Apparater för hudbehandling.

- Steriliseringsapparater.

- Provningsapparater.

- Apparater för terapi.

- Tillbehör till apparat för medicinsk vård.

- Apparater för stimulering av vensystemet.

- Apparater för stimulering av nervsystemet.

- Kroppsfettsanalysatorer med vågar.

- Kapilläranordningar.

- Anordningar för kardiologisk fjärrövervakning.

- Manöverpaneler och/eller bildskärmar för medicinska apparater.

- Block för odlingskärl.

- Tandläkarutrustning.

- Elektrokardiografer.

- Elektroforeskassetter.

- Slangar för införing i luftstrupen.

- Fotbehandlingsapparat.

- Utrustning till vårdsektorn.

- Värmeskåp.

- Hängare för intravenös utrustning.

- Apparater avsedda för genomförande av analyser i laboratorier.

- Laboratorieapparater.

- Mätapparat för en apparat för ultraljudsdiagnos.

- Mätanordningar för integrerade diagnostiska testsystem.

- Syreapparater.

- Fysiologiska tvättanordningar.

- Pipetthållare.

- Pipettställ.

- Bärbara utvändiga dosimeteravläsare för onkologiskt bruk.

- Sonder till nässugare.

- Utrustning för rehabilitering.

- Processorer för prover.

- Hudbehandlingsredskap.

- Bord för radiologiska undersökningar.

- Behandlingsmattor för akupressur.

- Behandlingsapparat för endoskop.

- Apparater med ultraviolett strålning.

- Apparater för härdning med ultraviolett ljus.

- Röntgenapparat.

- Apparater och utrustning för leverans av läkemedel till en patienter.

- Automatiska urinuppsamlare.

- Biokemiska analysatorer (del av -).

- Bioenergetiskt oscillationssystem.

- Kliniska tillämpningssystem för administrering av läkemedel och näring.

- Förlossningsstolar.

- Arbetsstationer för system för tandlaboratorier.

- Utrustning för elektromedicinska ultraljudsapparater för maxillofacial användning.

- Diagnostiska apparater och instrument.

- Dialysapparater.

- Desinfektionsapparater.

- Grynings-/skymningssimulatorer.

- Adapterblock för laboratorievärmeplattor.

- Redskap för elektromedicinska ultraljudsapparater för behandling av hudsår.

- Insatser för värmeplattor avsedda att passa laboratorieglas eller reaktionskärl.

- Intraorala kameror.

- Mätapparat för en apparat för ultraljudsdiagnos.

- Utrustning för medicinskt bruk och för laboratorier.

- Medicinska apparater.

- Registreringsapparater för medicinska bilddata.

- Operationsrobotar (delar av).

- Monitorer för övervakning vid administrering av mediciner.

- Mikrokalorimetriska wellplattor.

- Syreskoncentratorutrustning för inandning och kosmetikbehandling.

- Polymerisatorer.

- Refillset för en ortopedisk anordning.

- Siktskyddselement.

- Sorterare för medicinska bilddataregistrerare.

- Kirurgiska anordningar.

- Ultraljudsapparater för medicinsk användning.

- Anordning för vibrationsterapi.

- Utsugningsutrustning för flyktiga ämnen.

- Röntgenapparater för medicinsk behandling.

- Anatomiska sensorer.

- Apparater för mätning av nedsatt hörsel.

- Apparater för behandling av muskler.

- Rör till salivsugar.

- Förlossningsstolar.

- Kroppsfettanalysatorer.

- Steriliseringsapparat för nappflaskor.

- Patroner för andningsapparater.

- Lådor för doseringsapparater.

- Gynstolar.

- Kemibehållare.

- Provrörsställ.

- Behållare för medicinska ändamål.

- Kåpa till panel för sjukhusrum.

- Anordning för utströmning av flyktiga ämnen.

- Anordningar för att mäta hjärtfrekvens.

- Anordningar för kroppsuppvärmning.

- Diagnostiska apparater för medicinska ändamål.

- Kassetter för digital radiografi.

- Dilatorer.

- Dockningsstation för röntgenkassetter.

- Elektriska ångsterilisatorer.

- Apparater för elektrisk stimulering.

- Undersökningsbritsar.

- Laboratoriegasbrännare.

- Hjärtslagsmaskiner.

- Hydroterapiapparater [medicinska apparater].

- Droppställningar.

- Insulinpumpar.

- Medicinska apparater.

- Medicinsk behandlingsenhet.

- Muskelstimulatorer.

- Apparater för nukleär magnetisk resonans.

- Maskiner för positronsemissionstomografi.

- Styrapparater för komprimering av dynamiska madrasser.

- Pulsgenerator.

- Rehabiliteringsapparater.

- Samplingsanordningar.

- Sensorschips för biokemiska analysatorer.

- Behållare för prover.

- Diffusionsanordningar.

- Maskiner för tvätt av medicinska och kirurgiska instrument.

- Hakhållare.

- Kylbehandlingsapparater.

- Värmeplattor för laboratorier.

- Masker för respiratorer.

- Medicinska anordningar för ultraljudsundersökning.

- Undersökningsbritsar.

- Näsgränssnitt.

- Anordningar för lagring och distribution av syrgas.

- Röntgenapparater för dental behandling.

- Kirurgiska brickor.

- Terapeutiska anordningar.

- Livsövervakningsmonitorer.

- Biokemiska analysatorer.

- Kliniska analysatorer.

- Styrenheter för medicinsk behandling.

- Värmebehandlingsanordningar.

- Hållare till medicinsk ultraljudsutrustning.

- Laryngalmasker.

- Medicinska övervakningsapparater.

- Medicinsk ultraljudsutrustning.

- Patientövervakare.

- Behandlingsanordningar.

- Apparater för röntgenbildshantering.