25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-12)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-08)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-08)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-08)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-08)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-08)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-08)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-04)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-03)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-03)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-02)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-02)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-02)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-02)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-02)
25.2. Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar. (2016-02-02)

- Brunnslock.

- Skorstenshuvar.

- Fönsterbrädor.

- Markiser.

- Balustrader.

- Balustrader.

- Räcken.

- Säkerhetsräcken för vägar.

- Järnvägsövergångsgrindar.

- Rännstensöppningar.

- Kassavalv.

- Skorstenshuvar.

- Byggstommar/fackverk (för byggnation).

- Drivbänkar (trädgårdsodling).

- Fönsterkarmar.

- Skorstenar för byggnader.

- Skärmar för växthus.

- Mellanväggar (byggnation).

- Stängsel.

- Pelare (byggnation).

- Byggnadselement (monteringsfärdiga eller förmonterade).

- Stormluckor.

- Listverk (för byggnation).

- Slagfönster.

- Brofästen.

- Golvbeläggningar.

- Kupoler.

- Fönster.

- Parapeter.

- Galler(verk) (byggdelar).

- Fönsterluckor (utomhus).

- Persiennlameller.

- Anordningar för justering av persiennlameller.

- Taklampor.

- Dörr- och fönsterbalkar.

- Vindskupefönster.

- Ledstänger.

- Markiser för dörrar.

- Palissader.

- Skiljeväggar.

- Parkett.

- Innertak.

- Golv.

- Grindar.

- Dörrar.

- Trösklar.

- Jalusier (utomhus).

- Tak.

- Vändkors.

- Gallerverk.

- Målade glasfönster.

- Fönsterluckor.

- Gruvstöttor.

- Sopnedkast.

- Solfjädersfönster.

- Slussportar.

- Skorstenar.

- Undertak.

- Dörrfoderbrädor.

- Dörrpaneler.

- Hissdörrar.

- Butiksjalusier.

- Socklar för pålar/stolpar/pelare.

- Ventilationsluckor.

- Blomsterlådor (för utomhusbruk).

- Säkerhetsanordningar för avloppsgaller.

- Snöstaket (för tak).

- Ledstångsstolpar.

- Stolpfundament.

- Krukor av betong.

- Dörrkarmar.

- Blomställ [murade].

- Franska fönster.

- Järnvägsövergångsgrindar.

- Kloakbrunnsgaller.

- Säkerhetsbarriärer för vägar.

- Hissdörrar.

- Genombrutna skiljeväggar.

- Gruvstöttor.

- Kloaktrumsmanhål.

- Fönsterbrädor.

- Takfönster.

- Stenfönster.

- Kakelplattor.

- Tvärstycken över dörrar eller fönster.

- Trädskydd.

- Ståltrådskorgar för sten.

- Gallerplattor för gräsmattor.

- Konstgräsplattor.

- Bjälkhuvuden.

- Vindskydd (byggnation).

- Vindturbiner (byggnation).

- Vikdörrar.

- Dörrar (del av -).

- Håltegel.

- Bågar.

- Balkonger.

- Lister för innertak.

- Skyddsstaket.

- Bröstpanelslister.

- Ledningsskydd.

- Gallerpaneler.

- Garageportar.

- Beklädnadsblock.

- Uteplatsdörrar.

- Rulljalusier.

- Golvlister.

- Drivbänkslådor.

- Grindar (del av -).

- Genombrutna skiljeväggar (del av -).

- Balustrader (del av -).

- Stödräcken [utomhusbruk].

- Dörrpaneler (del av -).

- Stängsel (del av -).

- Skorstenar för byggnader (del av -).

- Garageportar (del av -).

- Luckor (del av -).

- Kassavalv (del av -).

- Målade glasfönster (del av -).

- Innertak (del av -).

- Jalusier (del av -).

- Fönster (del av -).

- Åtkomstluckor.

- Prefabricerade och förmonterade byggnadsdelar.

- Kassavalv.

- Inställningsanordningar.

- Underlag (byggnation).

- Byggnadsdelar.

- Skorstenar.

- Kolonner.

- Vägräcken.

- Vakter.

- Förmonterade byggnadsdelar.

- Förfabricerade byggnadsdelar.

- Luckor.

- Väggar.

- Ingångsportar.

- Åtkomstluckor.

- Uppsättning takpannor.

- Karmprofiler för fönster och dörrar.

- Murblock för skyddsvallar mot havet.

- Byggnadsmoduler.

- Byggnadstrukturer.

- Täckelement.

- Locklister för golvbeläggningar.

- Stommar för dubbelmurar.

- Störttrummor av plast.

- Hörnlister för takdekoration.

- Beklädnadselement.

- Dörrsargsprofiler.

- Vägbommar.

- Elstaket.

- Fönsterkarmsdelar.

- Fasadprofiler.

- Takfotsinklädnader.

- Stängselelement.

- Täckmedel.

- Kopplingar för rökkanaler.

- Golvplankor.

- Golvmaterial.

- Golvpaneler.

- Golvbeläggningar.

- Gallerroster.

- Grusramper.

- Höljen för byggenheter.

- Inredningspaneler.

- Sammansatta lister för takdekoration.

- Spjälpaneler.

- Länkkopplingar.

- Positioneringsplattformar.

- Lameller.

- Ramprofiler för fönster och dörrar.

- Multifunktionella stöd.

- Skiljeväggar.

- Profiler för karmar.

- Körbanepaneler.

- Takrännor.

- Takkonstruktioner.

- Takläggningsmaterial.

- Takkupoler.

- Säkerhetskrokar för tak.

- Knoppmattor.

- Skjutdörrsramar.

- Ljudabsorberande ytor.

- Bandupprullare för rulljalusier.

- Komponenter till listsystem.

- Väggstänger och delar därav.

- Diskhoar.

- Fönsterfoder.

- Fönsterprofiler.

- Fönstermarkiser.

- Nätmattor.

- Takbeklädnader med ankare.

- Bullerskydd.

- Balustradstolpar.

- Stolpar för förhindrande av parkering.

- Byggklossar.

- Takpaneler.

- Containrar med inkast, för avfall.

- Hundparkeringar.

- Dörrfack.

- Delar till järnvägsövergångar.

- Delar för finbearbetning.

- Golvbrunnstäckningar.

- Lastfördelare till bottenplattor.

- Bommar för gångvägar.

- Trädgårdsmärken.

- Hållare/stöd för bjälklag.

- Bärverk.

- Halkfria trappkanter.

- Skylthållare.

- Stängsel för lekplatser.

- Stänger för att öppna takluckor.

- Monteringsfärdiga listprofiler.

- Förfabricerade byggdelar.

- Profiler till bärstänger till upprullbara markiser.

- Skyddstaket för arbetsplatser.

- Räcken.

- Släntsten.

- Komponenter till takbeläggningssystem.

- Takpaneler.

- Delar till stängsel.

- Byggnadsprofiler.

- Skärmar för skydd mot solexponering.

- Snäckstängsel.

- Trappgrindar.

- Gatumöbler.

- Vipportar.

- Golv och/eller väggbeklädnader av vinyl.

- Fönsterskydd.

- Förankringsanordningar för upphängda tak.

- Anslutningsdon för staket.

- Moduler för byggnadsverk.

- Bassängkanter.

- Dörrbeklädnader.

- Ut- och ingångsanordningar för passeranläggningar.

- Tillbehör till plattformar.

- Tillbehör till byggnadselement.

- Golvstöd.

- Fästen för fastsättning av ramar.

- Karmar för skyddsdörrar.

- Gavlar (för hus).

- Vägglådor med flera kanaler.

- Staket.

- Ledstänger för balustrader.

- Pelare.

- Låsprofiler.

- Fodral till hårkors.

- Säkerhetsspärrar för vägkanter.

- Takfönster.

- Tak för simhallar.

- System som endast tillåter spårvagnar att passera.

- Selektiva bussgenomföringar.

- Separationsblock.

- Trappräcken.

- Undergolv.

- Komponenter med vridled.

- Hållare för teleskop.

- Trafikavskiljare.

- Spaljé.

- Ramverkselement.

- Ackumuleringsmoduler.

- Stöd för avspärrningar.

- Solskydd (plissé).

- Profiler för dörrar.

- Skyddsbarriärer.

- Vägbarriärer.

- Säkerhetsgrindar.

- Skjutdörrar.

- Konsoler till hangardörrsystem.

- Droppkanter för fönster.

- Betongelement.

- Gatubrunnar.