- Diaprojektorer.

- Filmprojektorer.

- Klippbord/apparater för förhandsgranskning (film).

- Diaskop/diabetraktare.

- Overheadprojektorer.

- Diabildsprojektorer.

- Apparater för röntgenbildtagning.

- Projektorer och betraktningsapparater.

- Projektorer.

- Projektorer för transparanger.

- Betraktningsanordningar.

- System för visuell presentation.

- Bildprojektorer.

- Höljen för projektorer och betraktningsanordningar.

- Apparater för laserprojektion.

- Videoprojektorer.

- LCD-projektorer.

- Fotovisare.