- Bryggor (dentala).

- Tandproteser.

- Konstgjorda tänder.

- Konstgjorda kroppsdelar.

- Stift för konstgjorda tänder.

- Proteser.

- Konstgjorda ögon.

- Fästanordningar för tandproteser.

- Kirurgiska spikar.

- Proteser (del av -).

- Dentala implantat.

- Tandproteser.

- Protesartiklar.

- Stentar.

- Konstgjorda benersättningsmaterial.

- Implantat.

- Intraokulära implantat.

- Intraokulära linsimplantat.

- Medicinska implantat.

- Utvidgningsanordningar för klinisk krona.

- Brickor för tandproteser.

- Hornhinneimplantat.

- Ortopediska implantat.

- Sammansatta ortopediska benblock.

- Bröstproteser.

- Medicinska benplattor.

- Fixeringsanordningar för benplattor.

- Benplattor.