24.2. Medicinska instrument samt instrument och redskap för laboratorieändamål. (2016-02-15)
24.2. Medicinska instrument samt instrument och redskap för laboratorieändamål. (2016-02-15)
24.2. Medicinska instrument samt instrument och redskap för laboratorieändamål. (2016-02-15)
24.2. Medicinska instrument samt instrument och redskap för laboratorieändamål. (2016-02-15)
24.2. Medicinska instrument samt instrument och redskap för laboratorieändamål. (2016-02-15)
24.2. Medicinska instrument samt instrument och redskap för laboratorieändamål. (2016-02-15)

- Injektionsduschar.

- Dilatorer (medicinska instrument).

- Injektionsnålar.

- Nålar för medicinska ändamål.

- Retorter, kolvar.

- Instrument för att öppna gapet (tandläkarinstrument).

- Kanyler.

- Kirurgiska instrument.

- Droppräknare för medicinska- eller laboratorieändamål.

- Operationsknivar.

- Deglar (för laboratorieändamål).

- Kyretter (för medicinska ändamål).

- Cystoskop.

- Tandtänger.

- Odontologiska instrument.

- Bomullspinnar för slemprovtagning.

- Sprutmunstycken.

- Provrör.

- Tänger.

- Gastroskop.

- Injektionssprutor (för läkemedel).

- Kastreringsinstrument.

- Handdrivna instrument och verktyg för laboratorie-ändamål).

- Lansetter.

- Laryngoskop.

- Medicinska instrument (handdrivna).

- Medicinska instrument.

- Speglar för läkare och tandläkare.

- Pipetter.

- Tvättflaskor (för laboratoriebruk).

- Blodprovtagningsapparatur.

- Sårhakar.

- Skalpeller.

- Injektionssprutor (medicinska).

- Laboratoriesifoner.

- Sonder (medicinska).

- Spatlar (tandläkar).

- Spekula/speglar.

- Sfygmografer.

- Stetoskop.

- Dropprör.

- Termokauter/brännjärn (för medicinskt bruk).

- Trepaner (kirurgi).

- Trokarer (kirurgi).

- Urinmätare.

- Kedjor för kalvande boskap.

- Tandutdragare.

- Slipskivor för dentalt bruk.

- Utrustning för rengöring av öron (medicinsk).

- Syrgasmasker.

- Hemostatiska/blodstillande/ klämmor.

- Sågar för kirurgiska ändamål.

- Apparater för mätning av blodsedimenteringsnivå.

- Öronsprutor.

- Kylslingor (för laboratorier).

- Apparater för blodtrycksmätning.

- Bröstpumpar för ammande kvinnor.

- Laboratorieglas.

- Mätglas.

- Kirurgklämmor.

- Instrument och redskap för diagnostisering (för medicinska eller laboratorieändamål).

- Agraffer för kirurgiska ändamål.

- Akupunkturinstrument.

- Mortlar [för laboratorier].

- Nålar för akupunktur.

- Guashaskrapor.

- Moxibustionsinstrument.

- Kanyler.

- Destilleringsutrustning (medicinsk).

- Endoskop.

- Ansiktsmasker.

- Kirurgiska häftklämmor.

- Ampuller.

- Sårhakar.

- Instrument och redskap för diagnostisering (för medicinska eller laboratorieändamål) (del av -).

- Provremsor för medicinska ändamål eller laboratorieändamål.

- Pipetter (del av -).

- Medicinska instrument (del av -).

- Medicinska instrument (del av -).

- Kirurgiska instrument (del av -).

- Katetrar.

- Injektionssprutor för subkutan användning.

- Medicinska instrument samt instrument och redskap för laboratorieändamål.

- Stabiliserande brickor och styrbrickor för interocklusala registreringar.

- Multilansettanordningar.

- Manöverdon för multilansettanordningar.

- Indikatorer för multilansettanordningar.

- Patroner med flera lansetter till lansettanordningar.

- Automatiska externa defibrillatorer.

- Externa defibrillatorer.

- Extraktorer.

- Injektionsutrustning.

- Häftapparater [medicinska].

- Blandningsbehållare.

- Kåpor till bröstpumpar.

- Kanylsatser.

- Kanylsatser bestående av kanyler och trokarer.

- Fodral för vaginalspekulum.

- Kirurgiska instrument.

- Anordningar för provning och/eller behandling av öron.

- Anordningar för behandling av insektsbett.

- Anordningar för öronspolning.

- Anordningar för att iaktta ansiktshud.

- Fästanordningar för katetrar.

- Fixeringsanordningar för rör (medicinska).

- Tänger för implantation.

- Behållare för injektorer.

- Insprutningshuvuden.

- Spännanordningar för medicinskt bruk.

- Pulsmätningsinstrument.

- Skaft för medicinska instrument.

- Häfttänger.

- Väggstrukturer för stentar.

- Stetoskopvärmare.

- Sprutpumpar.

- Sprutor för implantering av mikrochips i djur.

- Analytiska provbärare.

- Klämmor mot kramp till mitellor.

- Mitellor mot kramper.

- Anordningar för blodinsamling.

- Blodsockermätare.

- Boroskop.

- Behållare för uppsamling sårexsudat.

- Testplattor för kemiska reagenser.

- Kontrollanordningar för endoskop.

- Dentala instrument.

- Instrument (inlägg) för dental användning.

- Odontologiska sprutor.

- Anordning för fixering av epiduralkatetrar.

- Odontolgiska handverktyg.

- Handstycken för medicinska strålningsapparater.

- Nebulisator för inhalationsbehandling och del därtill.

- Injektorer.

- Knappsatser för medicinska infusionspumpar.

- Masker för aerosolbehandling.

- Medicinska infusionspumpar.

- Medicinska verktyg.

- Munstycken.

- Multiklämmor för laboratorieglasvaror och reaktionskärl.

- Näsvidgare.

- Nasala system.

- Anordningar för nasal vaccinering.

- Förbindelseelement till orala/nasala kanyler.

- Stöd för obstetrik.

- Uppsättning redskap för dental användning att foga samman till ett enda skaft.

- Kirurgiska verktyg.

- Injektionssprutor.

- Terapeutiska instrument.

- Troakarskyddsanordningar.

- Vaginala stimulanssonder.

- Ventiler för aerosolterapi.

- Underlag för ledade tandmodeller.

- Bröstpumpar.

- Förbindningsdon för katetrar.

- Klämmor för thoraxdränering.

- Tänger för biopsi.

- Klämmor för oftalmologisk mikrokirurgi.

- Draganordningar för mjölkpumpar.

- Defibrillatorer.

- Bas för ledade käkmodeller.

- Lokalisatorer för dentala artikulationsstift.

- Tandtekniska sugkanyler.

- Anordningar för säkring av kanyler till blodådror.

- Doseringssprutor.

- Trattlock för bröstpumpar.

- Handtag till kirurgiska instrument.

- Huvudbonader för näsmasker.

- Implanterbar kammare som ger åtkomst till det centrala vensystemet.

- Införingsskenor (spatlar).

- Avrinningsplåtar.

- Mikromanipulatorer för ögonkirurgi.

- Blandare.

- Modellskal för dentalmaterial.

- Anordning för tillbakadragning av mun.

- Anordningar för tillslutning.

- Oftalmoskop.

- Motstående underlagsplatta för tandmodell.

- Parasitborttagningsverktyg.

- Pluggmontering för ett rör för artificiell insemination.

- Läsenhet för graviditetstest.

- Testremsa för graviditetstest.

- Proktoskop.

- Reprocessorer.

- Överdrag till hypodermiska nålar.

- Stimulatorer.

- Kirurgiska draperingar.

- Nappar för administrering av medicin.

- Tibiala dilatatorer.

- Tungtränare.

- Tracheostomaknappar.

- Ultraljudssondklämmor.

- Ultraljudsonder.

- Flaskadaptrar.

- Analyssatser.

- Tillämpningssystem för medicinska och dentala material.

- Apparater för bröstundersökning.

- Räknare av koloniantal.

- Belysningslampor för tandvårdsändamål.

- Medicinska sugpumpar.

- Säkerhetsanordningar för nålar.

- Applikatorer för äggceller.

- Tryckmätare.

- Reaktorer.

- Blodtrycksmätare.

- Sprutcylindrar.

- Sprutkolvar.

- Terapeutiska anordningar.

- Trakeotomislangar.

- Blodbehållare.

- Cytometrar.

- Mikroflödseskanalchips.

- Munstycken.

- Nasala andningsanordningar.

- Dimbildningsanordningar.

- Nålnav.

- Ocklusionsanordningar.

- Osteotomer.

- Mikrotiterplattor för PCR.

- Reagensbehållare.

- Andningsapparater.

- Skalpeller.

- Anordningar för test och insamling.

- Vaskulära provningsanordningar.

- Veterinärmedicinska instrument.