23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)
23.2. Sanitära anordningar. (2016-02-08)

- Duschkabiner.

- Varmluftsbad, anordningar för.

- Badkar.

- Badkar (sittbadkar).

- Spädbarnsbadkar.

- Utrustning för ångbadkar.

- Bidéer.

- Sanitetsenheter (inkluderande för sjukhus).

- Vaskenheter.

- Diskproppar.

- Spolningscisterner.

- Spolsystem för vattenklosetter.

- Skydd för toalettsitsar.

- Water-closet pannor.

- Toalettpappersautomater.

- Tvålautomater.

- Utmatare för pappershanddukar.

- Duschar.

- Duschmunstycken.

- Diskhoar.

- Kloakbrunnar, fasta eller flyttbara.

- Septiska tankar.

- Sanitära installationer.

- Latriner.

- Tvålhållare.

- Bastuanläggningar.

- Utmatare för flytande tvål.

- Vattenlås för sanitetsutrustning.

- Svettningsapparatur (ej medicinsk).

- Toalettpappershållare.

- Urinoarer (allmänna).

- Vattenklosetter.

- Toalettsitsar.

- Tvättställ.

- Toalettborsthållare.

- Turkiska bad, portabla ångskåp för.

- Vattenlås för avloppsrör.

- Flottörer för vattenklosetter.

- Tvättställssilar.

- Glashållare (för badrum).

- Badrumshyllor (ej möbler).

- Servetthållare (sanitetsutrustning).

- Isoleringshytter (för avslappning).

- Dekanteringsapparater för avloppsvatten.

- Hållare för deodoranter [för sanitär utrustning].

- Handfat.

- Wc-skålar.

- Överfyllnadsskydd.

- Proppar till diskhoar.

- Duschkabinbottnar.

- Toalettstolsinsatser för spädbarn.

- Vattenreningsanläggningar.

- Handfat.

- Duschkabiner (del av -).

- Diskproppar (del av -).

- Duschar (del av -).

- Toalettsitsar (del av -).

- Förvaringsanordningar för badrum.

- Duschkabiner.

- Duschskärmar.

- Automater för vätskebehållare.

- Duschplattor.

- Spolsystem för vattenklosetter (del av -).

- Automater för toalettpappersrullar (del av -).

- Duschmunstycken (del av -).

- Hälsohem.

- Sanitära anordningar.

- Handfat.

- Badanordningar.

- Badkarsutrustning.

- Utmatare [sanitära redskap].

- Avloppstrummor.

- Hållare för sanitär utrustning.

- Avlopp.

- Bärbara toalettsitsar för barn.

- Sanitetsutrustning.

- Sprayhuvuden [sanitära redskap].

- Toalettstolsinsatser.

- Toalettsitsar för barn.

- Toalettenheter.

- Badkar.

- Badkarshantag.

- Tillbehör för badrum.

- Badkar.

- Hållare för borstar.

- Behållare för kloakbrunnar.

- Kontrollpaneler för spoltankar.

- Styrplattor för spolningscisterner.

- Avgiftningssystem för fotbad.

- Automater för absorberande pappersprodukter.

- Kranenhet.

- Spoltoalett.

- Fotbad.

- Handduschar.

- Hållare för badrum.

- Rullhållare.

- Diskhoar.

- Toaletter.

- Foder för hälsobrunnar.

- Pottstolar.

- Kantkontroller till bubbelpooler.

- Hållare för pappersrullar.

- Sanitära tillbehör.

- Sanitetsarmaturer.

- Sanitära duscharmaturer.

- Vårdhytter för ambulanser.

- Duschkombinationer (Sanitära).

- Duschavlopp.

- Duschhuvud.

- Duschanordningar.

- Duschstativ.

- Duschenheter.

- Sanitära duschar.

- Tvättinrättningar.

- Stativ för tvättställ.

- Toaletter.

- Hållare för toalettpappersrullar.

- Toaletter med vattenbehållare.

- Handduksautomater.

- Urinoarer.

- Duschpelare för vattenmassage.

- Automatisk desinficerare för händerna.

- Kvasthållare, kompletta.

- Tandborsthållare.

- Campingtoaletter.

- Kontaktdon för tvättanläggningar, i första hand för duschslangar.

- Dekorskivor för duschkabiner.

- Automater för toalettpappersrullar.

- Avloppsrör till dusch.

- Anordningar för fottvätt.

- Glas- och vridpostöverdrag för duschkabinsdörrar.

- Duschhandtag.

- Huvud- och nackstöd för badkar.

- Sjukhusskålar.

- Sjukhuskärl med kanaler.

- Sjukhusskålar med utskjutande delar.

- Kåpor för sanitetsarmaturer.

- Jacuzzi.

- Rengöringsblock för toalettbruk.

- Mekanismer för WC-spolning.

- Blandare för tvättanläggningar, i första hand för duschar.

- Profillister för duschkabiner.

- Skivor för duschkabiner.

- Socklar för handfat.

- Skenor till duschhuvuden.

- Regndusch.

- Sanitära apparater.

- Sanitär utrustning för hundar.

- Dosimetrar för sanitära vätskor.

- Sanitär utrustning för husdjur.

- Toalettsitsar.

- Dusckpelare.

- Duschpallar.

- Glidskenor för tvättinstallationer, speciellt för duschar.

- Bubbelpool.

- Strålskivor för handduschar.

- Dräneringslock.

- Stativ för handfat.

- Toalettborstarhållare.

- Tandborstglas med avtagbara lock.

- Handduksstänger.

- Massageapparater med vibrerande funktioner och värmefunktioner.

- Tvättbordskombinationer.

- Underbyggnader för tvättställ.

- Knappar för vattenspolning.

- Bakteriemedier för rening av vatten.

- Badkarsfotsteg.

- Munstycken för badkar.

- Ramar för montering av ett handfat.

- Höljen för vattenbehandlingsapparater.

- Säte för vattenmassage.

- Duschar för hydromassage.

- Tandborstmuggar.

- Pappersdispensrar.

- Mobila toaletter.

- Profiler för värmeelement.

- Rullcontainrar.

- Duschpaneler.

- Svamphållare,.

- Bärande element för reningsanläggningar.

- Pappersnäsdukshållare.

- Handdukshållare.

- Glas- och tandborsthållare.

- Väggstöttor för duschutrymmen.

- Vattenrenare.

- Vattenreningsutrustning.

- Lyftanordningar för badkar.

- Handtag för badkar.

- Toalettpappershållare.

- Toalettränare.

- Handduksringar.

- Avloppsvattenreningsverk.

- Vätskeutmatare.

- Sanitetsenheter.

- Duschkabiner.

- Hållare för dricksglas.