- Additionsmaskiner.

- Kassaapparater.

- Räknemaskiner (ej datorer).

- Skrivmaskiner.

- Färgband för skrivmaskiner.

- Pappersstyrningar för skrivmaskiner.

- Checkskrivare.

- Bokföringsmaskiner.

- Stenografimaskiner.

- Stenograferingsmaskiner (kontorsmaskiner).

- Abakus.

- Rösträknings- eller voteringsmaskiner.

- Skrivmaskinsvalsar.

- Skrivmaskinstangenter.

- Kalkylatorer [ej för datorer].

- Kontrollbord med skärmar för validering och betalning [ej datorer].

- Kassaapparater (del av -).

- Elektroniska räknare.

- Elektroniska kassaapparater.

- Skrivmaskiner och räknemaskiner.

- Nycklar (räknemaskiner-).

- Pappersmallar för räknemaskiner.

- Miniräknare.

- Räknemaskiner.

- Räknemaskiner med väckarklocka.

- Integrerade kassaapparater.

- Mobila självdrivna fundament för kassor inom detaljhandeln.

- PIN-kodsminnesapparater.

- Kontorsmaskiner.

- Bandkassetter för anordningar för skrivning till band.

- Anordningar för skrivning till band.

- Räknemaskiner.

- Kassaapparater för butiker.

- Blindskriftsskrivare.