13.2. Transformatorer, likriktare, batterier och ackumulatorer. (2015-11-02)

- Ackumulatorgitter.

- Elektriska ackumulatorer.

- Elektriska batterier.

- Elektrifierande apparater för boskapsstaket.

- Transformatorer.

- Torrbatterier.

- Spänningsregulatorer.

- Transformatorer.

- Induktorer.

- Ackumulatorkärl.

- Tändspolar för motorer.

- Ackumulatorplattor.

- Strömlikriktare.

- Induktionsspolar.

- Ackumulatorladdare.

- Batterier för telefoner.

- Batterilådor för bärbara telefoner.

- Elektriska batterier (del av -).

- Batterier för handhållna apparater.

- Batteriadaptrar.

- Batteriladdare.

- Transformatorer, likriktare, batterier och ackumulatorer.

- Batterilådor.

- Batteriplattor.

- Höljen för ackumulatorer.

- Höljen för krafttransformatorer.

- Laddningsvaggor.

- Elektriska laddare.

- Elektriska laddare för telefoner.

- Elektrifierande apparater för staket.

- Strömförsörjningsenheter.

- Krafttransformatorer.

- Återuppladdningsbara batterier.

- Kraftverk för växelström/likström.

- Ackumulatorer.

- Växelströmsgenerator.

- Batteriladdare.

- Apparater för omvandling av elektrisk energi.

- Batterier.

- Batterier (utbytbara) för handhållna apparater.

- Batteripaket.

- Batteripaket för bärbara motordrivna verktyg.

- Höljen för högspänningsapparater.

- Laddningsanordningar.

- Laddningsanordningar.

- Laddningsenheter.

- Bordsladdare.

- Möbler för att rymma och ladda om batterier.

- Strömaggregat.

- Fotbad med hjälp av elektrolys.

- Växelriktarenheter.

- Laddningsapparater med växelriktare.

- Växelriktare.

- Elektrodbaser till flata batterier.

- Laddningsklämmor för elektriska fordon.

- Solenergiladdare.

- Batterihöljen.

- Batterimoduler.

- Batterienheter.

- Knappbatterier.

- Batteriladdare för mobiltelefoner.

- Laddningsstationer.

- Ledningsmaterial.

- Elektriska spisplattor.

- Elektriska transformatorer.

- Elektroniska apparater för omvandling av energi.

- Höljen för batteri.

- Kåpor för batteriladdare.

- Strömförsörjningspaket med flera funktioner.

- Grenuttag.

- Uppladdningsstationer för elektroniska anordningar.

- Rekombinatorer.

- Omvandlare, som förvandlar solenergi till elektrisk energi.

- Batterilådor.

- Batteriladdningsstation.

- Oscillatorer.

- Bärbara avbrottsfria strömaggregat.

- Monterade batterier.

- Batteripaket för laddare.

- Laddare till elektriska tandborstar.

- Omvandlare.

- Uppladdningsenheter.

- Stationer för alstring och lagring av solenergi.

- Termiska ackumulatorer.

- Batterikammare.

- Solbatterier.

- Laddningsstationer för fordon.