- Adresseringsmaskiner.

- Plåtar (adress-) för adressmaskiner.

- Frankeringsmaskiner.

- Stereotypmaskiner och apparater.

- Adresskyltar.

- Typsättningsapparater.

- Duplikatorer.

- Mimeografer.

- (In)färgningsapparater för tryckerimaskiner.

- Offsettryckmaskiner.

- Tryckerimaskiner.

- Brevstämplingsmaskiner.

- Stencileringsapparater (kontorsapparater).

- Tryckerimaskiner.

- Typografiska maskiner.

- Typgjutmaskiner.

- Tryckpressar.

- Färgvalsar för tryckerimaskiner.

- Ljuddämpande höljen för tryckerimaskiner.

- Tonerpatroner för tryckerimaskiner.

- Tryckerimaskiner (del av -).

- Tryckerimaskiner.

- Alfabet.

- Höljen för tryckerimaskiner.

- Bläckapparater.

- Tonerpatroner.

- Patronbälten.

- Bläckstrålepatroner.

- Bläckpåfyllningspatroner för skrivare.

- Etikettskrivare.

- Patroner för fotoledare.

- Tonerfixeringsenheter.

- Tonerpatroner.

- Patron för multilaser.

- Trumkassetter.

- Tryckverk med gummivalsar.

- Rullar för tonertillförsel.

- Färgbandspatroner.