23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-15)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-09)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-09)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-02)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-02)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-02)
23.3. Uppvärmningsanordningar. (2016-02-02)

- Tändningsdon för gasformiga bränslebrännare.

- Fyrfat.

- Brännare (för uppvärmning).

- Foder för värmeinstallationer.

- Värmeutrustning.

- Värmeanläggningar för djurskötsel eller för växthus.

- Vattenvärmare (gas).

- Vattenvärmare (elektriska).

- Fotvärmare.

- Gaseldstäder.

- Öppna spisar (inomhus).

- Bafflar för oljevärmesystem.

- Brännugnar för keramikvaror.

- Glassmältugnar.

- Ugnar (industri).

- Värmeångpannor.

- Kärnreaktorer.

- Värmekaminer.

- Värmeelement.

- Spjäl för öppna spisar.

- Bastuaggregat.

- Dragregulatorer (värme).

- Munstycken/dysor/ för gasbrännare.

- Badvärmare.

- Brännugnar för tegel.

- Bageriugnar.

- Smältugnar [elektriska].

- Varmluftsgeneratorer.

- Eldgaller.

- Infraröda värmelampor.

- Kärnreaktorer.

- Insugnings/intagsrör för värmeanläggningar.

- Såll för asklådor.

- Luftfuktare för värmeelement.

- Avluftningsventiler för värmeelement.

- Bunsenbrännare.

- Manöverpaneler för varmvattenberedare.

- Konvektorer.

- Spisar för uppvärmning.

- Smältugnar.

- Härdar.

- Värmeåtervinningsapparater.

- Varmvattenberedare.

- Solfångare för uppvärmning.

- Utomhusvärmare.

- Trädgårdseldstäder.

- Öppna spisar (inomhus) (del av -).

- Uppvärmningsanordningar (del av -).

- Gaseldstäder (del av -).

- Brännare (för uppvärmning) (del av -).

- Värmare (del av -).

- Uppvärmningsanordningar.

- Luftfuktare för uppvärmningsutrustning.

- Luftvärmepumpar.

- Kylsystem.

- Öppna spisar.

- Jordvärmepumpar.

- Värmepumpar.

- Värmare.

- Uppvärmningssystem.

- Tändare [värmeutrustning].

- Munstycken för brännare.

- Brännugnar.

- Ugnar.

- Regulatorer [värmeutrustning].

- Solfångare.

- Solcellsplattor.

- Vattenvärmare.

- Vattenvärmepumpar.

- Anläggningar för tilläggsvärme.

- Paneler för element.

- Elektriska värmeelement.

- Braskorg (bärbar öppen spis).

- Kaminer.

- (Golv)värmeelement.

- Gasbrännare.

- Gasbränningsanläggningar.

- Svetsbrännare.

- Varmvattenpannor.

- Infraröda gasvärmare.

- Infraröda lampor.

- Apparatur för snabbuppvärmning av vatten.

- Fronter med kontroller för element (uppvärmning).

- Flamfördelare för gasspishällar.

- Soluppvärmda simbassängsöverdrag.

- Ånggeneratorer.

- Halmbränsle.

- Tempereringsmodul.

- Termostathuvuden.

- Temostatventiler för radiatorer.

- Luftspridare.

- Samlare för uppvärmnings- och vattenledningsanläggningar.

- Kontrollpaneler för värmesystem.

- Dörrar för inbyggda varmluftsugnar.

- Elektriska paneler för handduksvärmning.

- Kamingaller.

- Eldstäder.

- Skorstenar med specialutformad fasad.

- Monteringsbara ångugnar.

- Värmeväxlare.

- Handdukstorkare i form av värmeelement.

- Apparater för uppvärmning.

- Infraröda värmelampor.

- Värmeelement.

- Bastuhink.

- Profilerade och ihåliga stänger till utrustning för vattenuppvärmning och -försörjning.

- Solpaneler.

- Stödanordningar för värmeugnar.

- Våtservettvärmare.

- Ventiler till värmeelement.

- Vedpannor.

- Värmepannor.

- Kondensationsvärmeväxlare.

- Cylindriska pelletskorgar.

- Elektriska brasor.

- Eldstäder för spisar.

- Trädgårdskök.

- Gaspannor.

- Värmedistributionsutrustning.

- Värmepumpar för badbassänger.

- Uppvärmda ytor.

- Värmematerial.

- Infrarödmottagare för handdukstorkare.

- Skyddsstrukturer för varmvattenberedare.

- Eldfasta block.

- Kaminugnar.

- Elektriska spisar.

- Varmhållningsugnar.

- Infrarödkabiner.

- Bärbara kaminer.

- Värmestrålare.

- Vattenvärmeelment.

- Värmefläktar.

- Eldstäder för utomhusbruk.