13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-02-15)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-02-09)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-15)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-15)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-15)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)
13.3. Utrustning för distribution eller kontroll av elektrisk ström. (2016-01-14)

- Adaptrar för elektriska kontakter.

- Kontaktbyglar, strömavtagare för elektriska lokomotiv.

- Motståndslådor (el).

- Polklämmor.

- Kablar, elektriska.

- Petskydd för elektriska uttag.

- Utrusning för styrning av elkraftsförsörjning.

- Strömbrytare (elektriska).

- Ledare, elektriska.

- Anslutningar (elektriska).

- Effektbrytare.

- Skydd för elektriska strömbrytare.

- Strömbrytare.

- Utrustning för distribution av elkraft.

- Elektroder.

- Dekorativa delar för elektriska strömbrytare och uttag.

- Anslutningskontakter för koaxialkablar.

- Elektriska ledningar (isolerade).

- Säkringar (elektricitet).

- Säkringspaneler (elektriska).

- Isolatorer [elektriska].

- Strömavtagare för elektriska lokomotiv eller spårvagnar.

- Strömavtagare (t ex för spårvagnar).

- Säkringshållare.

- Potentiometrar.

- Kontaktdosor (elektriska).

- Spänningsdelare (elektriska).

- Elektriska reläer.

- Motstånd (elektriska).

- Reostater.

- Kontaktbrytare.

- Vippströmställare.

- Kondensatorer.

- Avgreningsdosor (elektriska).

- Stickkontakter.

- Ledare (elektriska).

- Kabelklämmor (elektriska).

- Ledningskontakter (elektriska).

- Stabilisatorer (elektriska).

- Kopplingstavlor för elektriska anslutningar.

- Fördelningstavlor (elektriska).

- Överspänningsskydd.

- Dragtrådar.

- Kylflänsar.

- Överspänningsskydd.

- Omkopplingsplattor.

- Kabelskor.

- Anslutningar (elektriska) (del av -).

- Strömbrytare (elektriska) (del av -).

- Kontaktdosor (elektriska) (del av -).

- Utrustning för distribution och kontroll av elektrisk ström.

- Fasthållningsband [elektriska].

- Kantskyddslister [elektriska].

- Adaptrar (el.).

- Förgreningsdosor (el.).

- Anslutningskontakter (el).

- Kontroll av elkraft (Höljen för utrustning för - ).

- Kontrollpaneler (el).

- Distribution av elkraft (Höljen för utrustning för - ).

- Elektrifierade skenor för montering av spotlights.

- Märkhylsor för elektriska ledare.

- Avbländningsanordningar.

- Kåpor för märkning [elektricitet].

- Strömavtagare (el).

- Stickkontakter (elektricitet).

- Petskydd (el).

- Hylsor för elektriska ledare.

- Trådar (elektriska -).

- Adaptrar.

- Adapterplattor för strömuttag.

- Elskåp.

- Kabelanslutningar.

- Ändmuffar.

- Tänger för elledningar.

- Koaxiala uttag.

- Kommutatorer.

- Klämmor för skyddsrör.

- Stickkontakter.

- Anslutningsstift.

- Anslutningsdon.

- Kontaktdon med täcken.

- Täckplattor för elektriska apparater.

- Kåpor för kontaktdon.

- Skydd för elektriska kontakter.

- Dimrar.

- Elektriska kopplingsdon.

- Elektrisk bas.

- Elektriska strömbrytare.

- Elektriska kopplingar.

- Elektrisk styranordning.

- Elektriska drivenheter.

- Elektrisk utrustning.

- Elektrisk fördelningsdosa.

- Elektriska anslutningsdon.

- Elektriska kontakter.

- Elektriska strömbrytare och/eller uttag.

- Planskivor för strömuttag.

- Frontpaneler till effektförstärkare.

- Hållare för kabelmontering.

- Kåpor för elektriska kontaktdon.

- Kåpor för elektriska och elektroniska komponenter.

- Fästanordningar för skarvar med kontrollfunktion för kontaktdon.

- Förbindningsskarvdon.

- Kopplingsdosor.

- Remlås.

- Laterala kontaktorer och tillsatser.

- Ljusströmbrytare.

- Modulära elektriska anordningar.

- Kåpmoduler för elektriska komponenter.

- Stickkontakter med multipla uttag.

- Enheter för tätning av muttrar för koaxiala kontaktdon.

- Plattor för elektriska anordningar.

- Plattor för elektriska apparater.

- Stickkontakter.

- Baksidor till effektförstärkare.

- Halvledarbärare.

- Halvledaranordningar.

- Stickkontaktslister.

- Uttag.

- Strömuttag.

- Kopplingsskåp.

- Strömbrytare.

- Strömbrytare och vägguttag [elektriska].

- Omkopplingsapparater.

- Lufttrycksomkopplare.

- Lådor för elektriska delar.

- Kåpor för inbyggnad och för placering på ytor för elektriska anordningar.

- Kabelkanaler.

- Kabelföringar.

- Kabelhöljen.

- Höljen till kabelfördelare.

- Höljen för elektriska anordningar.

- Element för elinstallation.

- Kåpor för anslutningsdon.

- Kantskyddslister (elektricitet).

- Anordningar för sammankoppling av trådar och kablar.

- Elektriska kontrollboxar för aktuatorer.

- Maskiner för elektrisk urladdning.

- Elektriska installationsapparater.

- Elektriska uttag.

- Elektriska apparater.

- Elektriska visningsmoduler.

- Elektriska beslag.

- Elektriska inbyggnadskomponenter.

- Fotomkopplare.

- Ramar för omkopplare.

- Galler.

- Isoleringsplattor.

- Isolatorer.

- Spakomkopplare.

- Modulära vägguttagssystem.

- Elektriska apparater och tillhörande delar.

- Strömfördelningsdosor.

- Elektriska konsoler.

- Skyddskåpor till elektrisk utrustning.

- Elektriska apparater med tryckknapp.

- Elektriska fjärrdisplayer.

- Fasthållningsband (elektricitet).

- Fördelare.

- Strömstötsskydd.

- Strömbrytarkåpor till elektriska apparater.

- Kopplingsdosor.

- Terminalkonnektorer.

- Inbyggda vattentäta lådor för elektriska kopplingar.

- Anordningar för trådavslutning, trådanslutning och trådspänning.

- Förstärkarkomponenter.

- Koppling för kabelmontering.

- Centrerings-förgreningsdosor för RS-anslutningar.

- Komponent till inbyggnadsbara vattentäta lådor för elektriska mekanismer.

- Förgreningsdosor för elektriska kablar.

- Kanaler för elektriska ledningar.

- Hållare till elledningar.

- Elektriska kontaktdosor.

- Elektriska kontakter.

- Frekvensomvandlare.

- Säkringsdosor.

- Säkringshållare.

- Fuse plates.

- Effekthalvledarmoduler.

- Kåpor för stickkontakter.

- Gränssnitt mellan människa och maskin för elektriska skyddsanordningar.

- Kabelhållare för elektriska sladdar.

- Uttagsmoduler.

- Kassetter för manöverbord.

- Plattor och konnektorer för elektriska anordningar.

- Strömuttag.

- Tryckvakter.

- Indragbar förlängningskabel.

- Halvledarmoduler.

- Konsoler för eluttagsskydd.

- Kontaktskydd.

- Kabellådor.

- Kabeldöljare.

- Skyddsmantlar för kabel.

- Kompaktstartare.

- Fiberoptiska kabelstöd.

- Ramar till eluttag.

- Kopplingslister.

- Anslutningslådor.

- Solcellsmoduler.