1. Näringsmedel

2. Beklädnadsartiklar och sybehör

3. Researtiklar, fodral, parasoll och liknande artiklar för personligt bruk, ej ingående i andra klasser

4. Borstvaror

5. Textilmetervaror, folier och ark av konst- och naturmaterial

6. Möbler och andra inredningsartiklar

7. Hushållsartiklar, ej ingående i andra klasser

8. Verktyg och järnhandelsvaror

9. Förpackningar och behållare för transport och hantering av varor

10. Ur, klockor och andra mätinstrument, kontroll- och signalinstrument

11. Prydnadssaker

12. Fortskaffnings- och transportmedel eller lyftanordningar

13. Utrustning för framställning, distribution eller transformering av elektricitet

14. Inspelnings- och kommunikationsutrustning samt utrustning för informationshämtning

15. Maskiner, ej ingående i andra klasser

16. Fotografiska, kinematografiska och optiska apparater

17. Musikinstrument

18. Tryckeri- och kontorsmaskiner

19. Bok- och pappershandelsvaror, kontorsartiklar, konstnärsutrustning och undervisningsmaterial

20. Försäljnings- och reklamutrustning, skyltar

21. Spel, leksaker, tält och sportartiklar

22. Vapen, pyrotekniska artiklar, artiklar för jakt och fiske samt för utrotning av skadedjur

23. Utrusning för distribution av vätskor, anordningar för sanitära ändamål samt för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering; fasta bränslen

24. Medicinsk utrustning och laboratorieutrustning

25. Byggnadsdelar och konstruktionselement

26. Belysningsanordningar

27. Tobak och artiklar för rökare

28. Farmaceutiska och kosmetiska preparat, toalettartiklar och toalettapparater

29. Anordningar och utrustning för brandskydd och brandbekämpning, för förhindrande av olycksfall samt för räddningsändamål

30. Artiklar för vård och skötsel av djur

31. Maskiner och apparater för beredning och tillagning av mat och dryck, ej ingående i andra klasser

32. Grafiska symboler och logotyper, ytmönster, ornament