10.3. Övriga tidmätningsinstrument. (2016-01-20)

- Kronometrar.

- Parkeringsmätare.

- Metronomer.

- Tidur (automatiska).

- Äggur (timglas).

- Solur.

- Tidmätare.

- Timglas.

- Övriga tidmätningsinstrument.

- Tidmätningsinstrument.

- Tidur.

- Tidtagarur för köksändamål.