10.4. Andra mätinstrument, mätapparater och mätdon. (2016-02-08)
10.4. Andra mätinstrument, mätapparater och mätdon. (2016-01-15)
10.4. Andra mätinstrument, mätapparater och mätdon. (2015-12-01)

- Lodlinor.

- Acceleationsmätare.

- Akustiska mätinstrument.

- Ljudmätningsinstrument.

- Aerometrar.

- Alkoholmätare.

- Höjdmätare.

- Amperemetrar.

- Vindmätare.

- Lantmäteriinstrument.

- Vågar.

- Balansvågar.

- Barometrar.

- Vägningsmaskiner.

- Butyrometrar.

- Passare.

- Mätare för jordbruksprodukter.

- Kalorimetrar.

- Lutningsmätare.

- Komparatorer.

- Vattenmätare.

- Elmätare.

- Innehållsmätare för reservoarer.

- Flödesmätare.

- Måttstockar.

- Densimetrar.

- Mätredskap för mätning av fötter.

- Avståndsmätningsapparater.

- Dynamometrar.

- Kokpunktsmätare.

- Måttbandshöljen.

- Galvanometrar.

- Apparater och instrument för lantmäteri.

- Vinkelmätare.

- Mätinstrument för mätning av vattenhårdhet.

- Hygrometrar.

- Bränsleförbrukningsmätare för fordon.

- Stektermometrar (hushåll).

- Temperaturmätare.

- Hastighetsmätare.

- Mätinstrument.

- Fartygsloggar.

- Luxmätare.

- Manometrar.

- Mätinstrument (ej för tidmätning).

- Mätutrustning för skräddare.

- Måttband.

- Mikrometrar.

- Galvanometer.

- Avvägningslinjaler/stänger.

- Oktanter.

- Vägmätare.

- Ohmmetrar.

- Våglängdsmätare.

- Mikrometrar.

- Apparater och instrument för vägning.

- Mjölkprovare.

- Personvågar.

- Planimetrar.

- Regnmätare.

- Vikter (för vågar).

- Polarimetrar.

- Pyrometrar.

- Strålningsmätare.

- Måttband.

- Sextanter.

- Seismografer.

- Seismometrar.

- Ultraljudssonder.

- Lodlinor.

- Spektrofotometrar.

- Hastighetsmätare.

- Takometrar.

- Taxametrar.

- Telemetrar.

- Teodoliter.

- Termometrar (inkluderande medicinska termometrar).

- Analysvågar.

- Mätinstrument för nivåmätning.

- Variometrar.

- Skjutmått.

- Vacuummätare.

- Viskositetsmätare.

- Voltmetrar.

- Wattmätare.

- Mätstänger för lantmäteri.

- Avvägningsstänger.

- Kompasser (navigation).

- Marinkompasser.

- Samtalsräknare (för beräkning av samtalsavgift).

- Färdavgiftsmätare.

- Riktplattor.

- Kompasskort.

- Batteriladdningsindikatorer.

- Färdskrivare.

- Vinkelhakar/vinkelspeglar/ (lantmäteri).

- Gasmätare.

- Vattenpass.

- Vattennivåmätare.

- Brevvågar.

- Skjutmått.

- Tryckmätare för däck.

- Mätglas.

- Besmanvågar.

- Ekolod.

- Mätapparatur för mätning av djupgång (navigering).

- Droppräknare (ej för medicinska eller laboratorieändamål).

- Mätstänger för lantmäteri.

- Lutningsmätare.

- Kilometerräknare.

- Måttskedar.

- Mätkärl [hushåll].

- Milräknare.

- Vägmätare.

- Tryckmätare.

- Avståndsmätare.

- Varvräknare.

- Vägmarkeringsmaskiner.

- Ljudmätare.

- Cyklometrar [cykeldatorer].

- Köksvågar.

- Linjeringsanordningar.

- Kalibratorer.

- Stegräknare.

- Refraktometrar.

- Färdskrivare.

- Vågar (del av -).

- Flödesmätare (del av -).

- Termometrar (inkluderande medicinska termometrar) (del av -).

- Elmätare (del av -).

- Termometrar (inkluderande medicinska termometrar) (del av -).

- Vattenpass (del av -).

- Andra mätinstrument, mätapparater och mätdon.

- Mätinstrument, mätapparater och mätdon.

- Värmekameror [mätanordningar].

- Laddningsindikatorer.

- Koordinatmätningsinstrument.

- Bränsleförbrukningsmätare.

- Mätapparater.

- Mätanordningar.

- Mätinstrument.

- PH-mätare.

- Analyseringsinstrument.

- Skruvmätare.

- Kombiinstrument.

- Utrustning för beröringsmätning.

- Elektroniska termometrar.

- Flexometrar.

- Mätstickor.

- Fuktgivare.

- Nivåindikatorer.

- Mått, mätredskap.

- Apparater och anordningar för mätning, däribland barometrar, termometrar, luftfuktighetssensorer.

- Anordning för att mäta kroppsbelastning.

- Radioapparater med projektorklockor och termometrar.

- Hårkors.

- Temperaturgivare.

- Termometrar.

- Tintometrar.

- UV-ljusmätare.

- Väderstationer.

- Vindstrutar.

- Anordningar med våg för analys av kroppskomposition.

- Tänger för mätning.

- Anordningar för temperaturbestämning av vätskor.

- Doseringsapparater.

- Elektriska termometrar.

- Elektroniska räkneverk.

- Flödesmätare.

- Mätarindikatorer.

- Varmluftsgaller.

- Höjdindikatorer.

- Vattenpass.

- Magnetfältindikatorer.

- Väg- och hastighetsmätare.

- Paketvåg.

- Resonatorer.

- Anordningar för mätning av reaktionskraft.

- Trafikmätningsutrustning.

- Viktindikatorer.

- Tintometrar.

- Kompasser [mätapparater, omvandlare].

- Konfiguration av numeriska skalor på en linjal för sjöfartsnavigering.

- Motvikter för att upptäcka viktlöshet hos stålcylindrar.

- Utrustning för längdmätning.

- Diamantkontrollinstrument.

- Sond för mätning av fältintensitet.

- Apparat för mätning av fältstyrka.

- Nivelleringsanordningar.

- Fordonsräknare.

- PENDELLASER.

- Mätningsanordningar för elektriska parametrar.

- BMI-mätare (body mass index).

- Fuktindikatorer.

- Lasermätutrustning.

- Roterande lasrar.

- Ljudlokaliseringsinstrument.

- Anordningar för övervakning av verksamhet.

- Positionssensorer.

- Vågar.