25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-09)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-09)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-09)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-09)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)
25.1. Byggnads- och konstruktionsmaterial. (2016-02-04)

- Skarvskenor för räls.

- Skifferplattor (konstruktionsmaterial).

- Spånplattor.

- Kantsten för trottoarer.

- Gränsstenar.

- Tegel.

- Eldfasta material.

- Byggnadsmaterial.

- Vinkeljärn.

- Ribbor (snickeri).

- Dräneringsrör för väggar.

- Stöd (stöttor).

- Bjälkar.

- Paneler.

- Ribbor.

- Korkplattor (konstruktionsmaterial).

- Konsoler (träarbeten).

- Bärbalkar (längsgående).

- Pålar för plåtar.

- Paneler (byggnation).

- Gatsten.

- Pålar (stolpar).

- Plattor (byggnation).

- Takplattor.

- Socklar/underlister.

- Balkar.

- Byggdelar(vinkelhakar).

- Foder för byggnader.

- Plattor.

- Byggblock/element.

- Armeringsjärn.

- Järnvägssliprar.

- Friser/stuck.

- Järnvägsskenor.

- Skyddsrör för kablar.

- Kakelplattor (byggnadsmaterial).

- Ljuddämpande byggnadselement.

- Vinkeljärn (l-formade delar).

- Byggnadsstenar.

- Hägnstolpar.

- Tuffstenar.

- Armerat glas.

- Kantlister för gräsmattor och blomsterrabatter.

- Ljuddämpande skärmar (byggnadsmaterial).

- Förankringselement för byggnadsändamål.

- Bjälkar [byggnation].

- Ytbeläggningar för byggnadsändamål.

- Fjällpanelbrädor.

- Dekorationspaneler för byggnadsändamål.

- Trottoarkantstenar.

- Paneler för elektriska ledningar.

- Staketstolpar.

- Järnvägssliprar.

- Stenplattor [byggnation].

- Sektioner (byggnadsmaterial).

- Klätterskydd.

- Täckstenar.

- Avloppsstenar.

- Takfot.

- Strängsprutningar.

- Takfotslister.

- Korsblommor.

- Gaveländar.

- Grindstolpar.

- Isoleringsblock.

- Stolpstöd.

- Mellanlägg.

- Hastighetssänkande ramper.

- Väggpaneler.

- Väggplattor.

- Korkplattor (konstruktionsmaterial) (del av -).

- Järnvägsskenor (del av -).

- Järnvägssliprar (del av -).

- Foder för byggnader (del av -).

- Byggnads- och konstruktionsmaterial.

- Kantskyddslister.

- Stenar.

- Bjälkar.

- Byggnadselement.

- Konstruktionselement.

- Glas (byggnation).

- Paneler (byggnation).

- Vägbeläggningsmaterial.

- Metallskenor.

- Plattor.

- Lister.

- Kabelrännor.

- Beklädnadsplattor för tak.

- Formstenar av betong.

- Kontaktdon för rör.

- Fästanordningar för profiler.

- Täckbrickor.

- Cylindriska delade byggelement för tak.

- Fasadbeklädnader.

- Fasadnät för byggnader.

- Golvlister.

- Fundamentstenar.

- Glas.

- Metallprofiler.

- Paneler.

- Fanérlagningsplugg.

- Marksten.

- Plastprofiler.

- Profiler.

- Liten sockel.

- Stapelbara hyllor.

- Stenarrangemang.

- Konstruktionspaneler.

- Regnrännor.

- Hörnskydd.

- Luckor till paneler av ljudisolerande skärmar.

- Sockelclips.

- Lister.

- Plintjärn.

- Gjuten sten.

- Betongplattor.

- Fasadputs.

- Brandsäkra täckmaterial.

- Förgyllningar eller försilvringar för profiler.

- Isoleringsmaterial.

- Ihopsättningsbara profiler.

- Kantsten.

- Bokstavsbrickor.

- Arkitektoniska modulelement.

- Flyttbara stolpar för områdesavgränsning.

- Golvplattor.

- Profiler.

- Profillister.

- Profiler för metallslöjd.

- Takpannor.

- Övertäckningselement.

- Distansklossar för vägräcken.

- Byggstenar av cellbetong.

- Sten.

- Bärprofiler.

- Systemkanaler.

- Värmeisolerande paneler för golvuppvärmning.

- Vagnar.

- Svängsystem.

- Delar till väggbeklädnader och golvbeläggningar.

- Betongringar.

- Anslutningsdon för ställningar.

- Hörndelar för väggar.

- Hörnbeslag.

- Täckprofil.

- Spröjsprofiler.

- Isolerande paneler för byggnation.

- Metallkopplingar.

- Skiljelister.

- Gångbaneplattor.

- Trottoarsten.

- Profilglas för byggnation.

- Hyllbalkar.

- Stödsadlar för byggnadsutrustning.

- Väggplattor.

- Träelement.

- Vinkelprofiler.

- Beklädningssystem för byggnadsverk.

- Skyddsskikt bakom fasader.

- Murbruksplattor.

- Byggnadslister.

- Väggplankor.

- Droppkanter för fönster.

- Pelarskydd.

- Stolpar till avspärrningar.